• RODINNÁ ATMOSFÉRA
    • VÝUKA VENKA
    • UČENÍ V SOUVISLOSTECH
    • PROJEKTOVÁ VÝUKA
    • EKOŠKOLA
    • ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
    • VRSTEVNICKÉ UČENÍ
    • BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA
    • Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, který probouzí ducha svobodného myšlení a rozvíjí pocit osobní zodpovědnosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Když chceme být moudří a s námi celý svět, učme lidi. Učit ne proto, abychom učili, ale aby věděli. Vědět ne proto, aby věděli, ale aby přiložili ruku k dílu.
    • Jan Amos Komenský
    • Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je přes náklonnost, která vzniká při jejich výchově.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneři a spolupracující organizace

   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4