• RODINNÁ ATMOSFÉRA
                    • VÝUKA VENKU
                    • UČENÍ V SOUVISLOSTECH
                    • PROJEKTOVÁ VÝUKA
                    • EKOŠKOLA
                    • ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
                    • VRSTEVNICKÉ UČENÍ
                    • BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA
                    • Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, který probouzí ducha svobodného myšlení a rozvíjí pocit osobní zodpovědnosti.
                    • Jan Amos Komenský
                    • Když chceme být moudří a s námi celý svět, učme lidi. Učit ne proto, abychom učili, ale aby věděli. Vědět ne proto, aby věděli, ale aby přiložili ruku k dílu.
                    • Jan Amos Komenský
                    • Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je přes náklonnost, která vzniká při jejich výchově.
                    • Gabriel García Márquez
                  • Partneři a spolupracující organizace

                   Děkujeme našim partnerům za spolupráci
                   • {#1508} 2
                   • OP VVV a MŠMT
                   • {#1508} 4
                   • {#1508} 1